ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Şirket Politikamız

SAÇ, PRES, BASKI İŞLEMLERİ kapsamında faaliyet gösteren firmamızın Politikası;

• Hizmet kalitemiz ve ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
• Müşterilerle her zaman için iyi ilişkiler içerisinde olmak, olası şikayetleri müşteriyi tatmin edecek şekilde hızla çözümlemek,
• Hizmette sınır tanımayan, yasal ve diğer tüm şartlara uygun, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermek.
• Ürün/Hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek ve yenilikler ortaya koymak
• Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, gereken yatırımları yapmak ve çalışanların eğitimi ve katılımı ile sürekli gelişmeyi garanti altına almak
• Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altına tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
• Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,
• Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,
• Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı,
• Belirlemiş olduğumuz çevre amaçlarımızı planlamayı ve takip etmeyi taahhüt ederiz.
• Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,
• Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,
• Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,
• Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak,
• Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,
• Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,
• Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,
• Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,
• Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,
• İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,
• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

• SAÇ, PRES, BASKI İŞLEMLERİ kapsamında faaliyet gösteren firmamız kaliteli ve verimli hizmetin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir.
• Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir.
• Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere tersanemiz ISO 45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği sağlamaktadır.
• Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli İSG tedbirleri alınarak:
- Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması,
- İşyerinin, araç, makine ve ekipmanlarının korunması,
- Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minumum seviyeye indirgenmesi,
- Verimliliğin yükselmesi,
- Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması,
- Sürekli iyileştirmelerin sağlanması,
- Düzeltici faaliyetlerin uygulanması,
- Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması,
- İSG kültürünün benimsenmesini
ŞENCEY KALIP PRES SANAYİ TİC. LMT. ŞTİ olarak taahhüt ederiz.
Genel Müdür

1